Boże Ciało 2018

31.05.2018 uroczystość Bożego Ciała

"Bądźże pozdrowiona Hostio Żywa..." ta bardzo znana pieśń eucharystyczna rozpoczęła procesję z Najświętszym Sakramentem ulicami Gródka. Procesję poprzedzał krzyż, chorągwie i sztandary,dzieci sypiące kwiaty. Pod baldachimem  był niesiony uroczyście przez księdza Stanisława  Najświętszy Sakrament. Obok szli ministranci, następnie chór oraz wierni. Trasa rozpoczynała się od Kościoła-wzdłuż parku otaczając go i wracając z powrotem. Po drodze były czytane fragmenty z ewangelii przy 4 ołtarzach, które były pięknie przygotowane. Pogoda bardzo dopisała. Na zakończenie dzieci sypiące kwiaty obsypały pięknymi kwiatami  Monstrancję z Najświętszym Sakramentem podczas błogoslawieństwa. Na zakończenie wszyscy łamali gałązki brzózek i rozchdzili się do domu.