Wielki Czwartek

Msza Wieczerzy Pańskiej. Celebracja ma przypomnieć Ostatnią Wieczerzę Chrystusa, spożywaną w wieczerniku z uczniami na dzień przed męką.