Wielki Piątek

Zawitaj Ukrzyżowany...
Wielki Piątek - dzień męki i śmierci Jezusa Chrystusa.
Adoracja Krzyża. Przez ucałowanie Krzyża Jezusa wyrażamy swoją wdzięczność za łaskę odkupienia i każdy darowany grzech.