Wielka Sobota

Adoracja Chrystusa złożonego do grobu. Msza Wigilii Paschalnej.
Poświęcenie ognia i wody-odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Światłość świata ma uzmysławiać że dokonała się Pascha - przejście z mroku do jasności, ze śmierci do życia.
W Wielką Sobotę w kościele odbyło się święcenie pokarmów na świąteczny stół o godz: 10:00, 11:00, 12:00