Pierwsza Komunia Święta

 
 
 
 
 
 
W naszej parafii uroczystość Pierwszej Komunii Świętej
odbyła się o godz.10:45.Była to bardzo uroczysta Msza Św.
Komunia Święta -spożywanie Ciała i Krwi Pana Jezusa pod
postaciami chleba i wina.Komunia Święta jest pokarmem
bogatszego człowieczeństwa. Jest umocnieniem na drodze
dorastania do świętości.Podczas Mszy św. został poświęcony
chlebek,który na pamiątkę dzieci przystępujące do Pierwszej
Komunii Świętej zabrały do domów.