Biały Tydzień

 
 Biały tydzień trwa siedem kolejnych dni po uroczystości
Pierwszej Komunii Świętej.Przez ten czas dzieci przychodzą
do kościoła ubrane w stroje komunijne .W naszej parafii
Msza Św. jest o godz.18:00.
Biały tydzień ma na celu upamiętnienie przyjęcia Pierwszej
Komunii Świętej i jej głębokiego sensu duchowo-religijnego.