Zawody Kosiarzy w Wierobiach

 
27 maja 2016 r.odbyły się "Zawody Kosiarzy" w Wierobiach.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. o godz.10:00.
Później losowano stanowiska oraz omówiono zasady.
Uczestnicy byli w różnym wieku.Liczył się czas, wiek oraz
szerokość połączona z dokładnością koszenia. Ze strony
publiczności nie zabrakło braw.
Zwycięzcą został Pan Bogusław Łukaszewicz były kolejne
2 równorzędne miejsca Pan Ignatowicz i Pan Janowicz.
Zanim zostały ogłoszone wyniki gospodarze zawodów
wszystkich obecnych zaprosili na poczęstunek.
Zwycięzca otrzymał nagrodę ale każdy mógł poczuć się
wygranym biorąc udział w tak wyjątkowych zawodach.
Warto pojechać oraz zobaczyć.