Święto Wszystkich Świętych


 

 

"Otórz jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem wierzymy,         

że z Nim również żyć będziemy".       Rz6,8 

"Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje,
a ciało moje będzie spoczywać bezpieczenie
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz
i nie dopuścisz bym pozostał w grobie .      Ps 16

 

"Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą."
                                             ks. Jan Twardowski

 Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci ,
niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen