Wierobie

Kapliczka w Wierobiach.

We wsi Wierobie stoi mała kapliczka,której poświęcenia i konsekracji dokonał 15. 08 .2012 r.

abp.Edward Ozorowski.Patronką kaplicy jest Matka Boska Zielna.Obecnie Msze Święte są odprawiane w niej w pierwszą niedzielę każdego miesiąca o godz.14:00 .Odpust każdego roku na Święto Matki Boskiej Zielnej 15.08.przyciąga coraz więcej osób zainteresowanych tym niezwykłym miejscem.Górka na której stoi już od bardzo dawna nazywana była kaplicą . Przekazy mówią ,że stała tam kiedyś wiejska świątynia .Miejsce to niesie za sobą historię powstańców z 1863 r.

Kaplica powstała z dwustuletniego spichlerza.Nad wejściem jest wyryty napis "Pobłogosław Jezu Drogi" skłaniający do tego,aby przyklęknąć i się pomodlić o to błogosławieństwo.Wewnątrz na ścianach wiszą stare obrazy Matki Boskiej Częstochowskiej i Ostrobramskiej. Obrazy te mają tu swój przytułek,nawiązując do słów P.Profesora Wojciecha Sobańca "Babcie nasze niektóre z tych obrazów niosły w chustach na plecach z Częstochowy lub Ostrej Bramy"..

Kapliczka jest bardzo mała,z racji tego w okresie letnimMsza Święta odbywa się na zewnątrz.W okresie zimowym wszyscy garną się do środka i Msza Święta jest wewnątrz kapliczki.Dla uświetnienia Mszy Świętej gra odbywa się na fisharmonii,która wydaje piękne i oryginalne dźwięki.W oknach są piękne ornamenty i ponad stuletnie witraże przywiezione spod Krakowa.Żyrandol wykonany z łusek po pociskach miedzianych z powstania warszawskiego stanowi historyczną pamiątkę. W czasie letnim dekorację stanowią naręcza kwiatów i ziół ,których w najbliższym otoczeniu nie brakuje.Przed wojną Wierobie należały do parafii rzymskokatolickiej w Jałówce.W roku 1945 wraz z innymi miejscowościami weszły do parafii w Gródku.Mieszkańcy tej wsi bardzo starają się o podtrzymanie tradycji,historii i chcieliby żeby ona przetrwała jak najdłużej.Wieś szczyci się swoją chorągwią podczas procesji,którą sami ufundowali z hasłem "Bóg ,Honor, Ojczyzna" .

Raz do roku organizowane są tam zawody kosiarzy . Uroczystość zaczyna się Mszą Świętą ,po której chętni przystępują do zawodów. Osobą czynnie zaangażowaną ,dbającą o podtrzymanie pamiątek i tradycji dla przyszłych pokoleń jest oprócz mieszkańców tej wsi P.Profesor Wojciech Sobaniec.