Kapłan i Ministranci

Ksiądz pracujący w parafii:

Proboszcz

ks. Stanisław Kochanowski wyświęcony w 1979 r. , w Gródku od 2005 r.

 
 

Ministranci w naszej parafii:

Do służby jako ministrant przyjmowani są chłopcy od momentu przyjęcia sakramentu Komunii Świętej .W naszej parafii ministranci czynnie uczestniczą podczas liturgii.

 

 Modlitwa ministranta przed Mszą Świętą:                                     Modlitwa ministranta po Mszy Świętej:

 

"(...)Do świętej przystępuję służby ,                                                     "Boże ,którego dobroć powołała mnie do Twej służby,

  Chcę ją dobrze pełnić .                                                                          Spraw bym uświęcony uczestnictwem w Twych

Proszę Cię Panie Jezu o łaskę skupienia;                                           Tajemnicach przez dzień dzisiejszy

By myśli moje były przy Tobie,                                                               I całe me życie

By oczy moje były zwrócone na ołtarz,                                               Szedł tylko drogą Zbawienia,

A serce moje oddane tylko Tobie.Amen"                                           Przez Chrystusa, Pana naszego .Amen"